Penningpolitik

Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil. Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen mätt med KPIF kring 2 procent per år.

Styrränta

2,5%
Gäller från den 30 november 2022

Diagram och tabell

Inflationsmål

2%
Mål för KPIF

Inflationsmålet

KPIF, oktober 2022

9,3%
(9,7 procent i september 2022)

Hur mäts inflation?

Penningpolitisk rapport

Läs Riksbankens rapport som beskriver de överväganden Riksbanken gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik.

Penningpolitisk rapport

Reporäntan har bytt namn till styrräntan

Riksbankens reporänta har bytt namn till Riksbankens styrränta i syfte att få ett mer ändamålsenligt namn.

Läs mer om styrräntan

Publicerat om ny riksbankslag

Läs mer om ny riksbankslag

Vad är penningpolitik?

Vad är penningpolitik och hur det går till att fatta ett beslut om styrräntan?

Se filmen "Vad är penningpolitik?

Hur fungerar styrräntan?

Film om hur styrräntan påverkar samhällsekonomin och nivån på inflationen.

Se filmen "Hur fungerar styrräntan?"