Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valutakurser
Valuta
Datum
Kurs
EUR
2023-06-07
11,6443
GBP
2023-06-07
13,5274
NOK
2023-06-07
0,9813
USD
2023-06-07
10,9055
Kurserna uppdaterades 2023-06-07
Sök räntor & valutakurser

Styrränta

3,5%
Gäller från den 3 maj 2023

Diagram och tabell

Referensränta

2,50%
Gäller för perioden 1 januari – 30 juni 2023

Referensräntan

Swestr 2023-06-05

3,390%
  • Volym51 836 MSEK
  • Antal transaktioner100
  • Antal rapportörer5
  • Övre trimningsgräns3,40 %
  • Nedre trimningsgräns3,33 %
  • BeräkningsmetodNormal

Beräkningsmetod

Sök räntor och valutakurser

Du kan söka räntenoteringar och valutakurser i Riksbankens databas. Databasen uppdateras normalt två gånger per dag, cirka kl. 9.10 och kl. 12.10. Olika serier uppdateras vid de olika tidpunkterna.

Sök räntor och valutakurser

Ny placering av marknadsinformation

Hitta aktuella marknadsoperationer med mera

På gång: Nytt API för räntor och valutakurser

Riksbanken håller på att utveckla ett nytt och modernare API (Application Programming Interface) i syfte att förenkla för användare som automatiserat vill hämta räntor och valutakurser från Riksbanken. Nu finns det en betaversion av ett nytt REST API tillgängligt. Riksbankens gamla SOAP API kommer att avvecklas.

Betaversion: Hämta räntor och valutakurser via REST API

SEK/RUB

2022-03-28 Med anledning av den låga likviditeten i marknaden och höga volatiliteten i SEK/RUB-kursen upphör Riksbanken för tillfället med att publicera rubelkursen fr.o.m. måndag 28 mars 2022. Publicering av valutakursen återupptas när det bedöms att marknadsförhållandena har ändrats. Rubeln utesluts även från beräkningen av KIX-index.

Sök räntor & valutakurser