Statistik

Riksbanken publicerar information om valutakurser och marknadsräntor. Vi sammanställer även viss statistik över betalningar och omsättning på finansiella marknader. I Riksbankens uppdrag ingår att ansvara för Sveriges betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Statistiken publiceras av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Riksbanken.

Valuta
Datum
Kurs
EUR
2018-02-21
9,972
GBP
2018-02-21
11,3025
NOK
2018-02-21
1,0308
USD
2018-02-21
8,0963
Kurserna uppdaterades 2018-02-21
Sök räntor & valutakurser

Reporänta

-0,50%
Datum: 2018-02-21
Gäller från den 3 januari 2018.
Läs allt om reporäntebeslutet

STIBOR FIX 3M

-0,469%
Datum: 2018-02-21
Sök marknadsräntor

Referensränta

-0,5%
Datum: 2018-02-21
Referensräntan