Finansiell stabilitetsrapport 2019:1

Hushållens höga skuldsättning fortsätter att utgöra den största risken i svensk ekonomi. För att komma till rätta med de grundläggande orsakerna till att skuldsättningen har blivit så hög är det angeläget med åtgärder inom bostads- och skattepolitiken.

Kort video om finansiell stabilitet maj 2019

Riksbankens analys och bedömning av stabiliteten i det svenska finansiella systemet på en minut.

Intervju om finansiell stabilitet maj 2019

Vice riksbankschef Per Jansson svarar på frågor om Riksbankens analys och bedömning av stabiliteten i det svenska finansiella systemet.

Presskonferens om finansiell stabilitet, 22 maj 2019

Presskonferens med vice riksbankschef Per Jansson och Olof Sandstedt, chef för avdelningen för finansiell stabilitet, om rapporten Finansiell stabilitet.

Uppdaterad 2019-05-22