Finansiell stabilitetsrapport 2020:1

Coronapandemin har fått allvarliga konsekvenser för världsekonomin. Runtom i världen har kraftfulla åtgärder satts in för att dämpa effekterna på realekonomin och minska oron på de finansiella marknaderna. Även i Sverige har regeringen, myndigheter och Riksbanken tillsammans vidtagit kraftfulla åtgärder. Riksbanken bedömer att det svenska finansiella systemet för stunden fungerar tillfredsställande. Men om krisen blir utdragen ökar riskerna för den finansiella stabiliteten. Utan ytterligare ekonomisk-politiska åtgärder riskerar då kreditförlusterna i banksektorn att öka i en sådan utsträckning att bankerna kan få problem med att upprätthålla kreditförsörjningen. Riksbanken är redo att bidra genom att tillhandahålla den likviditet som behövs.

Kort video om finansiell stabilitet, maj 2020

2020-05-20 Senaste bedömning av stabiliteten i det svenska finansiella systemet på mindre än en minut.

Intervju om finansiell stabilitet maj 2020

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om Riksbankens analys och bedömning av stabiliteten i det svenska finansiella systemet.

Presskonferens om finansiell stabilitet, 20 maj 2020

2020-05-20 Presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Olof Sandstedt, chef för avdelningen för finansiell stabilitet

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-05-20