1668 - Sveriges riksbank grundas

Axel Oxenstiernas palats vid Storkyrkobrinken i Gamla stan i Stockholm

Riksens Ständers Bank, idag Sveriges riksbank, grundades ur spillrorna av Stockholms Banco. Världens äldsta centralbank var född. Den flyttade in i Axel Oxenstiernas palats i Gamla stan.

Vi brukar säga att det hela började med Johan Palmstruch, grundaren till Sveriges första bank, Stockholms Banco (1656). Efter en tids vistelse i Nederländerna, där banksystemet var förhållandevis väl utbyggt, försökte han grunda en bank i Sverige. År 1656 fick Palmstruch inrätta växel- och lånebanker, först i Stockholm, sedan i andra städer. Resultatet fick namnet Stockholms Banco.

År 1661 lanserade Palmstruch en idé som skulle underlätta penninghanteringen genom att ge ut de första sedlarna, s.k. kreditivsedlar. (En nyhet i Europa, så vi brukar säga att Sverige var först i Europa med att ge ut sedlar.)

Bakgrunden var det faktum att Sverige vid denna tid hade världens tyngsta mynt, kopparmynt som var otympliga att hantera (upp till 20 kg).

Banken garanterade värdet på sedlarna och påtog sig att vid behov ersätta sedlarna med mynt.

Sedlarna blev inledningsvis en succé, eftersom de var enklare att hantera än de gamla tunga mynten. De närmaste åren skrev banken ut fler och fler sedlar. Både kronan och rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie tog också stora lån, som lämnades ut i bankens sedlar. Den snabbt ökande sedelmängden ledde till att sedlarna minskade i värde. Allmänheten började ana oråd och allt fler begärde att få lösa in sina sedlar mot mynt.

Det hela slutade med en bankkrasch, sedan Palmstruch frestats att ge ut för många sedlar i förhållande till de värden som fanns deponerade i banken. Detta kom att bli en mycket viktig erfarenhet.

Palmstruch ställdes inför Svea Hovrätt och dömdes 1668 för vanvård av banken. Han benådades från sitt dödstraff. Men vid riksdagen 1668 drev adeln igenom att en ny bank inrättades ur spillrorna av Stockholms Banco, nu med adeln, prästerna och borgarna som huvudmän. Riksens Ständers Bank – i dag Sveriges riksbank - etablerades och världens äldsta centralbank var därmed född.

Det var adeln som drev igenom den nya banken bildades efter att utgivningen av kreditivsedlar fått Stockholms Banco på fall. Nu förbjöds sedlarna av ständerna. Banken flyttade in i Axel Oxenstiernas palats på Storkyrkobrinken i Gamla stan.  

Från första början har en av Riksbankens uppgifter varit är att upprätthålla ett fast penningvärde. Mellan 1668 och 1897 fanns en klausul om prisstabilitet inskriven i lagen. Riksbanken skulle "bibehålla det inländska myntet vid dess rätta och skäliga valör”.

Fakta

Ständerna var de fyra stånden i samhället. Dessa representerade adeln, prästerskapet, borgarna och bönderna i riksdagen fram till representationsreformen 1866 då systemet ersattes av en tvåkammarriksdag.