1766 - Mössorna skapar deflation

Mössorna tog över makten från Hattarna och gav bankofullmäktige i uppdrag att återställa penningvärdet till det som gällde 30 år tidigare. Det ledde till en svår deflationskris.

Tanken var att dubblera riksdalerns värde genom att successivt halvera växelkursen från 72 till 36 riksdaler (hamburger banco) per mark, som var den tidens handelsvaluta. Planen var att gå långsamt och stegvis fram. I februari 1766 fastställdes kursen till 70 mark, enligt en kunglig kungörelse, och i november sänktes den en gång till till 66 mark.

Men alldeles för många var inblandade i penningpolitiken för att planen skulle förbli hemlig. Allmänheten förstod snart vad som var i görningen. Allt fler började hamstra Riksbankens sedlar. Om riksdalern skulle bli dubbelt så mycket värd om några år, varför inte vänta med att använda pengarna? När så många riksdaler försvann ur cirkulation steg dess värde mot marken mycket snabbare än myndigheterna hade tänkt sig. Under sommaren 1767 föll växelkursen till 42 mark per riksdaler. Den skarpa deflationen ledde till att spekulationsföretag gick omkull. Många företag som sysslade med enklare tillverkning fick stänga och fastigheter såldes med förlust. Krisen blev den värsta dittills i Sveriges historia.

Fakta

Hattar och Mössor kallades de partier som växelvis satt vid makten i Sverige under större delen av frihetstiden, under 1700-talet.