1738 - Ny politik skapar inflation

När Hattarna tog över makten var det slut på den försiktiga ekonomiska politik som förts under lång tid. Den nya politiken gjorde att inflationen sköt i höjden.

År 1711 blev Johan Thegner fullmäktiges ordförande i Riksens Ständers Bank (Riksbanken) som han sedan ledde under tre decennier. Under den tiden förde banken och regeringen tillsammans en försiktig ekonomisk politik. Målet var att återställa rikets finanser och stabilisera penningvärdet. Men när Hattarna tog över makten i riksdagen beslutade de att bankens utlåning skulle öka. De gav stort ekonomiskt stöd till tillverkningsindustrin och lade mycket pengar på krigen mot Ryssland och Preussen.

Finansieringen löste de genom att Riksens Ständers Bank (Riksbanken) på nytt fick trycka sedlar. När sedelpressarna rullade sköt inflationen fart. Djärva spekulanter utnyttjade detta och köpte fastigheter, järnbruk och värdefulla varor för lånade pengar. De låg sedan på sina köp medan inflationen stegrades ännu mer. Sedan sålde de, betalade tillbaka de urholkade lånen, och gjorde en nätt förtjänst på affären.

Fakta

Hattar och Mössor kallades de partier som växelvis satt vid makten i Sverige under större delen av frihetstiden, under 1700-talet.