1824 - Första lokalkontoret startar

Riksbankens kontor i Göteborg

För att underlätta hanteringen av kontanter startade Riksbanken avdelningskontor i Göteborg, och strax därefter i Malmö.

De första avdelningskontoren öppnades 1824 bland annat för att fylla tomrummet när den tidiga formen av affärsbanker, så kallade diskonter, gått i konkurs. På 1890-talet var Riksbanken den största banken i landet i fråga om att ge lån till näringsliv och allmänhet. Efter den kraftiga expansionen och efter att Riksbanken fått monopol på utgivning av sedlar, fanns det 24 kontor 1910.

Fram till början av 1980-talet hade Riksbanken 23 kontor, i princip ett i varje län. Ungefär 500 personer jobbade på avdelningskontoren.

På kontoren bedrevs kassa- och lånerörelse till allmänheten, köp och försäljning av premieobligationer och riksgäldskonto, förvaltning av olika typer av investeringskonto för företag samt givetvis kontanthantering såsom lagerhållning, utlämning samt äkthets- och kvalitetskontroll.

I ett tiotal utredningar, mellan 1930 och 1980, ifrågasattes kontorens arbetsuppgifter, antal och organisation. Frågan var om det inte fanns privata aktörer som skulle kunna sköta detta mer effektivt. Några beslut om stora förändringar togs dock inte. Inte förrän 1984, och efter ytterligare en utredning, började avdelningskontoren läggas ned.

Genom att reducera antalet avdelningskontor skulle marknaden få ta ansvar för en större del av distributionen än tidigare. Därmed skulle återcirkulation av kontanter ske utanför Riksbanken.

I slutet av 1990-talet, i samband med en ny utredning, stängdes de kvarvarande kontoren för allmänheten.

År 2014 lades kontoret i Tumba ner. Samma år invigdes kontanthanteringskontoret i Broby, som då blev Riksbankens enda lokalkontor (under våren 2021 öppnas dock ett kontanthanteringskontor i Jönköping och under 2022 ett kontor i Falun).

Start/nedläggning   

 1. Göteborg, 1824 - 1995
 2. Malmö, 1824 – 1999
 3. Luleå, 1872 - 1999
 4. Östersund, 1880 - 1994
 5. Växjö, 1881 – 1999
 6. Visby, 1851 - 1994
 7. Jönköping, 1885 - 1999
 8. Linköping, 1887 - 1999
 9. Karlstad, 1889 - 1999
 10. Härnösand, 1890 - 1999
 11. Falun, 1892 - 1999
 12. Örebro, 1894 - 1999
 13. Umeå, 1896 - 1994
 14. Kalmar, 1897 - 1988
 15. Mariestad, 1897 - 1972
 16. Gävle, 1898 - 1997
 17. Karlskrona, 1899 - 1984
 18. Halmstad, 1901 - 1988
 19. Kristianstad, 1901 - 1984
 20. Nyköping, 1901 - 1988
 21. Västerås, 1902 - 1996
 22. Vänersborg, 1902 - 1995
 23. Uppsala, 1903 - 1996
 24. Sundsvall, 1905 - 1952
 25. Norrköping, 1910 - 1952
 26. Skövde, 1972 - 1996
 27. Borås, 1980 - 1986
 28. Mölndal, 1995 - 1999 och 2004 - 2013
 29. Tumba, 2004 - 2014
 30. Broby, startade 2014.