1867 - Riksbanken döps om

Skylt utanför Brobykontoret, Sveriges riksbank

När ståndsriksdagen avskaffades 1866 kunde Riksbanken inte längre heta Riksens Ständers Bank. Det nya namnet blev Sveriges riksbank.

Det första förslaget, som kom från bankdirektören André Oscar Wallenberg, var att banken skulle byta namn till Sveriges Bank. Men Wallenberg fick mothugg. Argumentationen var att det fanns en risk för missförstånd eftersom det fanns så många olika banker i Sverige. Därför borde det nya namnet vara Sverige riksbank. Så blev också beslutet i riskdagen men det togs med knapp marginal, 147 röstade för, 135 emot.