1834 - Silvermyntfoten återinförs

Karl XIV Johan till häst

Många tidigare försök hade gjorts för att få ett stabilt penningvärde genom att sedlar skulle kunna lösas in mot silver. Först under Karl XIV Johan lyckades man med detta.

Både Gustav III och Gustav IV Adolf försökte ordna så att Riksbankens sedlar skulle kunna lösas in mot silver. Krig och finansiella kriser gjorde dock att sedelpressarna fick gå varma och anknytningen till en bestämd silvermängd gröptes ur.

Först efter många års debatterande återinfördes silvermyntfoten 1834 under Karl XIV Johan. Denna gång stabiliserades penningvärdet för lång tid framåt. Det bidrog positivt till Sveriges ekonomiska omvandling under 1800-talet och underlättade Sveriges samspel med den internationella ekonomin.