1873 - Sverige får kronan

Sedel där man ser att det står krona

När guldmyntfoten införs får den nya myntenheten namnet krona.

Guldmyntfoten innebar att en viss mängd guld hade ett fast pris i den egna valutan. På så sätt fick kronan en fast växelkurs gentemot de andra valutor som ingick i samarbetet. Namnet på den nya myntenheten, krona, kom från Frankrike via Danmark. 1 krona var lika med 0,403225 gram guld. Inom ramen för guldmyntfoten gick även Danmark och Norge över till kronor och öre som nationella valutor.