1855 - Vi räknar med decimaler

Decimalsystemet införs för mynten och vi får ett istället för två parallella myntsystem. Istället för riksdaler banco och riksdaler riksgälds får vi riksdaler riksmynt som delas in i 100 öre.