1907 - Finanskris reds ut

En finanskris bröt ut i USA. Den spred sig snabbt till Europa och Sverige. Riksbanken agerade för första gången som en modern centralbank och redde ut krisen.

Krisen påverkade den svenska exporten kraftigt och många banker drabbades av likviditetsproblem. Flera tvingades till ombildning eller övertogs. Sverige drabbades också av en bostadskris, bostadspriserna föll och möjligheterna för konsumenterna att låna minskade.

Betydande krediter som flera svenska banker hade i utlandet sades upp av långivarna. För att kunna betala sina skulder vände sig företag och banker till Riksbanken för att få låna utländsk valuta.

I november började Riksbanken höja diskontot (styrräntan). För att kunna stärka likviditeten i det svenska finansiella systemet tog Riksbanken också över en del av ett utlandslån från Riksgäldskontoret. Senare såldes delar av Riksbankens utländska obligationer och en del av guldreserven. I början av 1908 tog Stockholms stad dessutom ett utlandslån som Riksbanken fick disponera. Därmed ökade bankens utländska reserver kraftigt.

Under riksbankschef Karl Langenskiölds ledning agerade Riksbanken för första gången som en modern centralbank och krishanterare. Tack vare hans ingripande kunde Sverige rida ut denna finanskris.