1970 - Riksbankshuset börjar byggas

Riksbankens hus på Brunkebergstorg

Det tog sex år innan huset som ritats av arkitekten Peter Celsing stod klart. Den 8 april 1976 var det dags att flytta in i den svarta granitbyggnaden vid Brunkebergstorg i Stockholm.

Sedan 1907 hade Riksbanken haft sin verksamhet på Helgeandsholmen, det som nu är riksdagen. Men huset blev för trångt och banken behövde flytta. Lösningen blev det helt nya huset vid Brunkebergstorg.

Peter Celsings bestämda uppfattning var att byggnaden skulle upplevas som ointaglig. Därför valde han att täcka fasaderna med svart granit (diabas) som han hittade Göinge i Skåne. Stenhuggare klöv de stora stenblocken och fick fram den skrovliga ytan. Inne i huset skapade Celsing en kontrast till det mörka och tunga. Tak och möbler fick ljus design i tunt skuren björk från Norrland och Finland. Färgglad konst fick smycka rum och korridorer. Högst upp byggdes motions- och rekreationslokaler för personalen.