2014 - Eberstein tar klubban

Susanne Eberstein, orförande i riksbanksfullmäktige

Som första kvinna blev Susanne Eberstein ordförande i riksbanksfullmäktige.

Susanne Eberstein är domare, socialdemokratisk politiker och sedan 1994 riksdagsledamot. Mellan 1999 och 2010 satt Eberstein som ledamot i riksbanksfullmäktige. Mellan 2010 och 2014 var hon riksdagens första talman. Hon har också bland annat varit ordförande i Skatteutskottet och vice ordförande i Justitieutskottet.

2014 blev Eberstein ordförande i riksbanksfullmäktige, som utser ledamöter i Riksbankens direktion och följer upp Riksbankens verksamhet och hur den sköts av direktionsledamöterna. Bland annat sker det genom att fullmäktiges ordförande och vice ordförande har rätt att närvara när direktionen sammanträder. Det är också riksbanksfullmäktige som beslutar om utseendet på de sedlar och mynt som Riksbanken ger ut.

Som ordförande i riksbanksfullmäktige är det också Susanne Eberstein som, tillsammans med riksbankschefen, signerar de svenska sedlarna.