2014 - Reporäntan sänks till 0 procent

Reporäntan 0 procent

I oktober 2014 sänkte Riksbanken reporäntan till 0 procent. Syftet var att öka efterfrågan i ekonomin och få upp inflationen. Det var en historisk händelse, aldrig tidigare under Riksbankens nästan 350-åriga historia hade räntan varit så låg.

Bakom det expansiva penningpolitiska beslutet fanns också en vilja att minska risken att inflationsförväntningarna på längre sikt skulle fortsätta att falla. Riksbanken var inte ensam om sin politik. Inflationen i världsekonomin var låg till följd av bland annat en svag efterfrågan, som bidrog till lägre olje- och livsmedelspriser. Detta fick centralbankerna runt om i världen att föra en mycket expansiv penningpolitik.