Anna Breman

Anna Breman

Förste vice riksbankschef

Anna Breman tillträdde som vice riksbankschef den 1 december 2019 med en mandatperiod på sex år.

Breman utsågs till förste vice riksbankschef från och med den 2 september 2022 till dess hennes mandatperiod löper ut den 30 november 2025.

Anna är doktor i nationalekonomi och har tidigare bland annat varit chefsekonom och global chef för makroanalys på Swedbank. Anna har även jobbat på Finansdepartementet, Världsbanken och som forskare i USA.

Pressbild på Anna Breman finns på sidan Bilder på Riksbankens direktionsledamöter.

Internationella uppdrag

  • Riksbankens representant i Internationella valutafonden (IMF)
  • Riksbankens representant i Network for Greening the Financial System (NGFS)
  • Riksbankens arbete med Technical Assistance (TA)

CV

Anna Bremans CV

Tal

Besök Tal och presentationer och sortera på Anna Breman för att se alla Anna Bremans tal.