Per Jansson

Per Jansson

Vice riksbankschef

Per Jansson tillträdde som vice riksbankschef den 1 januari 2012 med en mandatperiod på fem år. Hans mandatperiod har förlängts med ytterligare fem år från och med den 1 januari 2017, och sedan med ytterligare sex år från och med den 1 januari 2022. Per Janssons mandat löper därmed till och med den 31 december 2027.

Pressbild på Per Jansson finns på sidan Bilder på Riksbankens direktionsledamöter.

Internationella uppdrag

  • EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK)
  • Committee on the Global Financial System (CGFS)
  • riksbankschefens ställföreträdare i BIS styrelse

CV

Per Janssons CV

Tal

Besök Tal och presentationer och sortera på Per Jansson för att se alla Per Janssons tal.