Kommitté för den skandinaviska valutamarknaden

Den skandinaviska FX-kommittén är ett forum för de skandinaviska centralbankerna och privata aktörer att träffas regelbundet och diskutera frågor relaterade till valutamarknadens funktionssätt.

Riksbanken deltar i den globala FX-kommittén som ansvarar för att förvalta den globala uppförandekoden för valutamarknaden. Inom ramen för denna har en skandinavisk FX-kommitté skapats. Kommittén behandlar frågor rörande uppförandekoden och diskutera den skandinaviska valutamarknadens funktionssätt.

Medlemmar i kommittén är representanter från Sveriges riksbank, Norges Bank, Danmarks Nationalbank och privata aktörer som har en viktig roll för den skandinaviska valutamarknaden. Kommittén träffas två gånger per år.

Uppdaterad 2019-11-25

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!