Kommitté för den skandinaviska valutamarknaden

Den skandinaviska FX-kommittén är ett forum för de skandinaviska centralbankerna och privata aktörer att träffas regelbundet och diskutera frågor relaterade till valutamarknadens funktionssätt.

Riksbanken deltar i den globala FX-kommittén som ansvarar för att förvalta den globala uppförandekoden för valutamarknaden. Inom ramen för denna har en skandinavisk FX-kommitté skapats. Kommittén ska behandla frågor rörande uppförandekoden och diskutera den skandinaviska valutamarknadens funktionssätt.

Medlemmar i kommittén är representanter från Sveriges riksbank, Norges Bank, Danmarks Nationalbank och privata aktörer som har en viktig roll för den skandinaviska valutamarknaden. Kommittén träffas två gånger per år.

Det första konstituerande mötet hölls på Riksbanken den 4 juni 2018. Nästa möte i kommittén kommer att hållas den 20 november på Riksbanken.

Uppdaterad 2018-10-16