Riksbankschefens kommentar 2022

Jag är mycket stolt och hedrad över att tillträda som riksbankschef. Riksbanken har anor sedan 1668, ständigt med uppdraget att hålla penningvärdet stabilt. Detta är vår del i arbetet med att ge Sverige en stark och säker ekonomi och ett viktigt uppdrag för mig och mina kollegor i direktionen att förvalta väl.

Bild på Erik Thedéen

"Oberoendet ställer höga krav på att vårt arbete ska kunna granskas."

Sedan 1999 ska vi enligt lag utföra vårt uppdrag oberoende av den politiska makten. Oberoendet ställer höga krav på att vårt arbete ska kunna granskas. Riksbanken har sedan inflationsmålet infördes strävat efter att kommunicera öppet och tydligt om vad vi gör och räknas i dag som en av världens mest transparenta centralbanker. Inflationsmålet på 2 procent är sedan lång tid tillbaka väl förankrat i samhället och Riksbanken åtnjuter ett högt förtroende hos allmänheten.

"Det råder inget tvivel om att direktionen kommer att göra vad som krävs för att inom rimligt tidsperspektiv nå målet igen."

Det här är särskilt viktigt när omvärldsläget är skakigt och när händelser utanför Sveriges gränser leder till snabba och stora förändringar i förutsättningarna för ekonomin. De senaste årens pandemi och den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 är händelser som har haft stor påverkan på världsekonomin, och därmed också på den svenska ekonomin. De har krävt ett resolut agerande från Riksbankens sida för att försvara inflationsmålet och hantera störningar i det finansiella systemet. Inflationen är nu betydligt högre än Riksbankens mål men det råder inget tvivel om att direktionen kommer att göra vad som krävs för att inom rimligt tidsperspektiv nå målet igen.

Från och med årsskiftet arbetar Riksbanken under en ny lag. Lagen innebär att Riksbanken får ett större ansvar framför allt när det gäller beredskap och kontanthantering, men den innebär också vissa förändringar i Riksbankens policyuppdrag. Riksbanken har under 2022 arbetat med att förbereda inför den nya lagen.

"Tillgångsköpen har bidragit till att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet och har stöttat den realekonomiska utvecklingen."

De värdepappersköp som Riksbanken och många andra centralbanker har gjort för att säkerställa kreditförsörjningen, upprätthålla förtroendet för inflationsmålet och bidra till en trygg samhällsekonomisk utveckling har också inneburit att Riksbanken har tagit på sig finansiella risker. I ett läge med krig i vårt närområde, med stigande inflation och räntor som följd, innebär det att Riksbanken redovisar en förlust under 2022 och att det egna kapitalet blir lågt framöver. Men Riksbankens uppdrag är inte att tjäna pengar. Tillgångsköpen har bidragit till att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet och har stöttat den realekonomiska utvecklingen. Storleken av denna samhällsekonomiska vinst är svår att exakt beräkna. Den nya riksbankslagens bestämmelser för kapitalet, som gäller först från räkenskapsåret 2023, innebär bland annat att Riksbanken ska göra en framställning till riksdagen om att återställa det egna kapitalet om detta blir för lågt. En sådan framställning bör baseras på en bred bedömning av Riksbankens finansiella ställning och intjäningsförmåga vid det aktuella tillfället. Arbetet med denna analys blir en viktig fråga för Riksbanken framöver.

"De senaste åren visar också att vi behöver ha beredskap att hantera det oväntade."

Min ambition är också att fortsätta med ett aktivt utvecklingsarbete inom bankens alla områden, där vi både anpassar oss till strukturförändringar och nyttjar de möjligheter som digitaliseringen ger. De senaste åren visar också att vi behöver ha beredskap att hantera det oväntade. Att ha förmåga att snabbt ställa om, både i tanken och genom omprioriteringar, ser jag som en nyckelfaktor för att klara vårt uppdrag i en osäker omvärld. Det är också viktigt för att få en bra och hållbar arbetsmiljö för personalen med en rimlig arbetsbelastning över tid.

"Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med mina kollegor i direktionen och bankens alla kompetenta medarbetare i en utmanande tid."

Det är med glädje som jag tar mig an uppdraget att leda Riksbanken. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med mina kollegor i direktionen och bankens alla kompetenta medarbetare i en utmanande tid. Jag vill slutligen tacka avgående riksbankschef Stefan Ingves för att ha lett Riksbanken under 17 år med stort engagemang och framgång.

 

Erik Thedéen

15 februari 2023

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-02-20