Riksbankens kommunikationspolicy

Kommunikation är ett viktigt strategiskt verktyg i Riksbanken. Riksbankens kommunikationspolicy ska säkerställa att Riksbankens kommunikation är tydlig, genomtänkt och förtroendeskapande.

Målet med Riksbankens kommunikation är att:

  • Ge Riksdagen, allmänheten och medierna möjlighet att förstå, granska och
    utvärdera Riksbankens arbete.
  • Bidra till en god kunskap och därigenom ett högt förtroende för Riksbankens
    verksamhet, analys och policybeslut.
  • Ge medarbetarna relevant information så att de kan utföra sitt arbete, känna
    delaktighet, arbetsglädje och motivation.

 


Riksbankens kommunikationspolicy handlar om såväl intern som extern kommunikation. Policyn uttrycker ett förhållningssätt som beskriver Riksbankens kommunikation. Utöver detta har varje medarbetare på Riksbanken grundlagsskyddad meddelarfrihet enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Riksbankens kommunikationspolicy ses över en gång om året.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-01-12