Policy för Riksbankens penningpolitiska styrsystem

Denna policy anger vägledande principer för utformning och hantering av Riksbankens penningpolitiska styrsystem.

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-10-01