Policy för Riksbankens penningpolitiska styrsystem

Denna policy anger vägledande principer för utformning och hantering av Riksbankens penningpolitiska styrsystem.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-11-03