Riksbankens författningssamling

Enligt 6 § lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen och Riksbanken skall Riksbanken låta utge Riksbankens författningssamling (RBFS).

En författningssamling är en publikation där författningar kungörs. Av 7 § samma lag framgår att av Riksbanken beslutade författningar skall kungöras i RBFS. I paragrafen föreskrivs vidare att författningar som är av allmänt intresse i stället får kungöras i Svensk författningssamling. Kungörande i Svensk författningssamling har bland annat skett av Riksbankens beslut om föreskrifter om sedlar och mynt, föreskrifter om minnesmynt och tillkännagivande av Riksbankens referensränta.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-09-16