Riksbankens författningssamling

Enligt 6 § lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen och Riksbanken skall Riksbanken låta utge Riksbankens författningssamling (RBFS).

En författningssamling är en publikation där författningar kungörs. Av 7 § samma lag framgår att av Riksbanken beslutade författningar skall kungöras i RBFS. I paragrafen föreskrivs vidare att författningar som är av allmänt intresse i stället får kungöras i Svensk författningssamling. Kungörande i Svensk författningssamling har bland annat skett av Riksbankens beslut om föreskrifter om sedlar och mynt, föreskrifter om minnesmynt och tillkännagivande av Riksbankens referensränta.

Uppdaterad 2019-01-24

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!