Upphandling

När Riksbanken behöver köpa varor eller tjänster avropar vi i första hand de gemensamma statliga ramavtal som finns tillgängliga på den statliga inköpsamordningens webbplats (avropa.se). Om lämpligt avtal saknas gör vi en egen upphandling. När Riksbanken upphandlar varor, tjänster och entreprenader gäller lagen om offentlig upphandling, LOU och lagen om upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet LUFS.

Riksbanken har ett samarbetsavtal med Skatteverket som bland annat innebär att vi kontrollerar leverantörer och underleverantörer kontinuerligt under avtalstiden samt i samband med anbudsinlämning och avtalsteckning.

Aktuella upphandlingar

Förteckning över pågående upphandlingar som är annonserade på Visma Opic med möjlighet att ladda hem komplett förfrågningsunderlag. Om listan är tom pågår inga upphandlingar.

Planerade upphandlingar

Förteckning över upphandlingar som Riksbanken planerar att påbörja under 2022.

Fastighetsservice

 • Upphandling konsult projektering av beredskapslager
 • Upphandling entreprenadupphandlare
 • Upphandling reservkraftanläggning
 • Upphandling perimeterskydd
 • Upphandling fastighetsservice
 • Upphandling ramavtal av köksmaskiner
 • Upphandling serviceavtal köksmaskiner.
 • Upphandling service & underhåll kylanläggning
 • Upphandling service sprinkleranläggning
 • Upphandling service brandredskap
 • Upphandling service och kontroller av brandlarmanläggning
 • Upphandling passersystem

Säkerhetstjänster

 • Upphandling personskyddstjänster

Informationstjänster

 • Upphandling prisstatistik bostäder
 • Upphandling data kommersiella fastigheter
 • Upphandling licenser marknadsdata
 • Upphandling ramavtal mediabevakning
 • Upphandling nyhetsdistribution
 • Upphandling kreditvärderingstjänst
 • Upphandling Serranodata

IT- och telefonitjänster

 • Upphandling ORM/GRC management system
 • Upphandling systemstöd för e-signaturer
 • Upphandling licenspartner.
 • Upphandling förvaltning och drift extern webb och intranät
 • Upphandling expertkonsult Analys/Analysprogrammet

Revision, juridik och management

 • Upphandling visselblåsarfunktionalitet
 • Upphandling ramavtal RIX konsulter bank och finans
 • Upphandling ramavtal GRC konsulttjänster
 • Upphandling av ramavtal konsulttjänster vid finansiella kriser

Betalningar

 • Upphandling maskin för myntmangling
 • Upphandling depåtjänster

Personal & kompetens

 • Upphandling svenskundervisning

Övrigt

 • Upphandling grafisk produktion
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-02-09