Upphandling

När Riksbanken behöver köpa varor eller tjänster avropar vi i första hand de gemensamma statliga ramavtal som finns tillgängliga på den statliga inköpsamordningens webbplats (avropa.se). Om lämpligt avtal saknas gör vi en egen upphandling. När Riksbanken upphandlar varor, tjänster och entreprenader gäller lagen om offentlig upphandling, LOU och lagen om upphandlingar på försvars och säkerhetsområdet LUFS.

Riksbanken har ett samarbetsavtal med Skatteverket som bland annat innebär att vi kontrollerar leverantörer och underleverantörer kontinuerligt under avtalstiden samt i samband med anbudsinlämning och avtalsteckning.

Aktuella upphandlingar

Förteckning över pågående upphandlingar som är annonserade på Visma Opic med möjlighet att ladda hem komplett förfrågningsunderlag. Om listan är tom pågår inga upphandlingar.

Planerade upphandlingar

Förteckning över upphandlingar som Riksbanken planerar att påbörja under år 2019.

Fastighetsservice

 • Lagertjänster ritningsarkiv
 • Serviceavtal köksutrustning
 • Ramavtal arkitekttjänster

SÄK-tjänster

 • Bakgrundskontroller

Informationstjänster

 • Tjänster inflationsförväntningar
 • Mediabevakningstjänster
 • Konsultstöd vid bild- och webbproduktion samt stöd vid utsändning av Riksbankens presskonferenser
 • Teknisk leverantör till e-kronapiloten 

IT

 • Telefonitjänster

Sedlar och mynt

 • Logistiktjänster för mynt

Personal och kompetens

 • Avtal outplacement- karriärcoaching
 • Ramavtal projektledarutbildning
 • Företagshälsovård

Revision och juridik

 • Ramavtal för juridiska tjänster

Listan upprättades 2019-02-20

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-04-04