Upphandling

När Riksbanken behöver köpa varor eller tjänster avropar vi i första hand de gemensamma statliga ramavtal som finns tillgängliga på den statliga inköpsamordningens webbplats (avropa.se). Om lämpligt avtal saknas gör vi en egen upphandling. När Riksbanken upphandlar varor, tjänster och entreprenader gäller lagen om offentlig upphandling, LOU och lagen om upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet LUFS.

Riksbanken har ett samarbetsavtal med Skatteverket som bland annat innebär att vi kontrollerar leverantörer och underleverantörer kontinuerligt under avtalstiden samt i samband med anbudsinlämning och avtalsteckning.

Aktuella upphandlingar

Förteckning över pågående upphandlingar som är annonserade på Visma Opic med möjlighet att ladda hem komplett förfrågningsunderlag. Om listan är tom pågår inga upphandlingar.

Planerade upphandlingar

Förteckning över upphandlingar som Riksbanken planerar att påbörja under 2021.

Internservice

 • Upphandling restaurangtjänster

Fastighetsservice

 • Upphandling brandlarmanläggning
 • Upphandling reservkraftsanläggning
 • Upphandling hisservice
 • Upphandling byggprojektledning
 • Upphandling ramavtal byggservice
 • Upphandling konsultstöd till upphandlingar
 • Upphandling ramavtal inköp av köksutrustning
 • Upphandling serviceavtal köksutrustning
 • Upphandling el-avtal
 • Upphandling service & UH portar o grindar.
 • Upphandling service o UH kylanläggning HK
 • Upphandling belysningskonsulter

Säkerhetstjänster

 • Upphandling skyddsfordon
 • Upphandling bakgrundskontroller

Informationstjänster

 • Upphandling CM1-slagningar.
 • Upphandling webbaserade informationstjänster
 • Upphandling nyhetsdistribution
 • Upphandling webbaserat kundfrågeformulär
 • Upphandling annonseringsverktyg

IT och Telefoni

 • Upphandling GDPR-verktyg
 • Upphandling IT-stöd risk & incident management
 • Upphandling Telefonikonsult, aktivitetsledning
 • Upphandling IT-teknikkonsult, Azure
 • Upphandling teknisk projektledare
 • Upphandling konsultstöd projektkontoret
 • Upphandling kompetensförsörjning
 • Upphandling hälsokontroll
 • Upphandling systemstöd E-arkiv & Diariesystem
 • Upphandling ramavtal för IT-säkerhetskonsulter
 • Upphandling projektledare E-krona projektet
 • Upphandling E-krona, system
 • Upphandling testverktyg
 • Upphandling licenspartner
 • Upphandling ramavtal tekniska konsulter AV-utr
 • Upphandling konsulter, förstudie meddelandestandard
 • Upphandling konsulter rörande T2S
 • Upphandling konsulter hotbildsanalys inom cyberarbetet
 • Upphandling service UH handlarväxel
 • Upphandling fast telefonitjänster
 • Upphandling Webb-tv tjänster

Personal & kompetens

 • Upphandling chefsrekrytering
 • Upphandling svenskundervisning
 • Upphandling stöd i missbrukarfrågor
 • Upphandling medarbetarundersökningar

Revision, juridik, management och översättning

 • Upphandling ramavtal, konsulttjänster beredskapsfrågor
 • Upphandling grafiska produktionstjänster
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-02-25