Penningpolitisk rapport, juli 2018

Konjunkturen är stark och inflationen är vid målet på 2 procent. Liksom tidigare är dock inflationstrycket måttligt. För att inflationen ska förbli nära målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Direktionen har därför beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar som tidigare att långsamma höjningar av reporäntan inleds mot slutet av året.

Uppdaterad 2018-07-03