Penningpolitisk rapport, september 2019

Efter flera år med hög tillväxt har svensk ekonomi, liksom ekonomierna i vår omvärld, gått in i en lugnare fas. Inflationen är sedan början av 2017 nära målet på 2 procent. Även om konjunkturen dämpas lite snabbare än väntat fortsätter resursutnyttjandet att vara högre än normalt och bidrar till att inflationen förblir nära målet. Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Liksom tidigare väntas räntan höjas mot slutet av året eller i början av nästa år. Låga räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsläge innebär dock att räntan därefter väntas höjas i en långsammare takt än i föregående prognos.

Uppdaterad 2019-09-05

Kort video om det penningpolitiska beslutet, september 2019

Ingves om det penningpolitiska beslutet, september 2019

Presskonferens: Penningpolitiskt beslut september 2019