Penningpolitisk rapport, februari 2020

Den starka konjunkturen i Sverige har mattats av och blivit mer balanserad. Såväl den globala som den svenska ekonomin har utvecklats i linje med Riksbankens prognoser i december och utsikterna för inflationen och konjunkturen är i stort sett oförändrade. Även om fallande energipriser väntas dämpa inflationen i år bedömer Riksbanken att den därefter kommer att vara nära målet på 2 procent. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent. Prognosen för räntan är densamma som i december. Reporäntan väntas vara kvar på noll procent under nästan hela prognosperioden, vilket bidrar till en god ekonomisk utveckling och en inflation nära målet.

Uppdaterad 2020-02-21

Kort video om det penningpolitiska beslutet, februari 2020

Ingves om det penningpolitiska beslutet, februari 2020

Presskonferens: Penningpolitiskt beslut, februari 2020