Penningpolitisk rapport, november 2020

Den ökade smittspridningen och de skärpta restriktionerna innebär att det blir en ny nedgång i svensk ekonomi. För att ge ytterligare stöd i en osäker tid, förbättra förutsättningarna för en återhämtning och bidra till att inflationen stiger mot målet på 2 procent har direktionen beslutat att utöka och förlänga Riksbankens värdepappersköp från 500 upp till 700 miljarder kronor fram till den 31 december 2021. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på den nivån de kommande åren. Genom att utöka och förlänga värdepappersköpen skapar Riksbanken en trygghet i att det kommer att finnas omfattande penningpolitiskt stöd så länge som det behövs.

Reporänta

0%
Gäller från den 2 december 2020

Reporänta, tabell

Penningpolitiken november 2020 i korthet

Ikon Coronavirus

Coronapandemin har satt ett dramatiskt avtryck på den globala ekonomin i år, med stora fall i BNP och snabbt stigande arbetslöshet. Regeringar och centralbanker världen över har satt in omfattande stödåtgärder för att lindra den kraftiga nedgången i ekonomin.

Ikon Corona

Under sommaren inleddes en återhämtning men de senaste månaderna har smittspridningen återigen tagit fart och restriktionerna har skärpts i många länder. Detta bakslag visar på den stora osäkerhet som den globala ekonomiska återhämtningen fortsatt står inför. Konjunkturutsikterna för både Sverige och omvärlden har reviderats ned och ekonomin väntas försvagas på nytt i närtid.

Ikon väg

Återhämtningen väntas fortsätta under nästa år men det är en lång väg tillbaka från det svåra ekonomiska läge världsekonomin nu befinner sig i. Liksom i september väntas det ta tid innan den ekonomiska aktiviteten är tillbaka på mer normala nivåer, vilket bidrar till att det också dröjer innan inflationen mer varaktigt åter är nära 2 procent, i Sverige och många andra länder.

Ikon klubba

För att ge stöd till den ekonomiska utvecklingen och därigenom bidra till att inflationen stiger mot målet har direktionen beslutat att förlänga programmet för tillgångsköp till 31 december 2021, att utöka ramen (med 200 miljarder kronor) till ett sammanlagt belopp upp till 700 miljarder kronor och att behålla reporäntan oförändrad på noll procent.

Kort video om Riksbankens verktygslåda i samband med den senaste penningpolitiska rapporten, november 2020.

Digital pressträff med riksbankschef Stefan Ingves om det penningpolitiska beslutet, november 2020.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-11-26