Penningpolitisk rapport, april 2021

Trots att spridningen av coronaviruset har ökat igen har svensk ekonomi utvecklats förhållandevis väl, stöttad av omfattande ekonomisk-politiska åtgärder. Konjunkturutsikterna ser lite ljusare ut nu än i februari men pandemin är inte över och inflationstrycket är fortsatt lågt. För att ge stöd åt ekonomin och för att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet på 2 procent behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbanken fortsätter därför att köpa värdepapper inom ramen om 700 miljarder kronor. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent.

Reporänta

0%
Gäller från den 28 april 2021

Reporänta, tabell

Penningpolitiken april 2021 i korthet

Ikon

Återhämtningen i världsekonomin fortsätter, trots att smittspridningen ökat och restriktionerna varit omfattande under våren. Allt fler människor vaccineras och med de betydande finans- och penningpolitiska stöden finns det goda förutsättningar för efterfrågan att snabbt återvända även i kontaktintensiva tjänstebranscher så snart restriktionerna lättas. Men osäkerheten är fortsatt stor och hastigheten i återhämtningen varierar avsevärt mellan olika sektorer och länder.

Ikon Coronavirus och hus

Fram mot sommaren väntas tillväxten växla upp både i omvärlden och i Sverige. Skillnaderna mellan olika sektorer och grupper på arbetsmarknaden väntas vara fortsatt stora men den samlade ekonomiska aktiviteten i Sverige bedöms närma sig mer normala nivåer mot slutet av året. Situationen på arbetsmarknaden stärks även om arbetslösheten väntas dröja sig kvar på en något förhöjd nivå ytterligare en tid, till följd av långvariga effekter av krisen.

Ikon infaltion

Det stigande resursutnyttjandet skapar förutsättningar för en uppgång i inflationen men kostnadstrycket bedöms stiga relativt långsamt. Liksom under 2020 väntas det vara stora variationer i inflationen även i år. Det dröjer tills i slutet av prognosperioden innan inflationen väntas vara mer varaktigt nära målet på 2 procent.

Ikon klubba

Det krävs en fortsatt expansiv penningpolitik de kommande åren för att stödja ekonomin och inflationen. Riksbanken fortsätter därför att köpa tillgångar inom ramen om 700 miljarder kronor och att erbjuda likviditet inom alla de program som lanserats. Direktionen har också beslutat att behålla reporäntan på noll procent och den väntas vara kvar på den nivån de kommande åren. Riksbanken kommer att utforma penningpolitiken så att det finns ett omfattande penningpolitiskt stöd så länge det behövs för att stötta återhämtningen och inflationen.

Digital pressträff med riksbankschef Stefan Ingves om det penningpolitiska beslutet, 27 april 2021.

Stefan Ingves svarar på tre frågor om Riksbankens penningpolitiska beslut i april 2021.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-04-30