Penningpolitisk rapport, februari 2022

Eftersom energipriserna har ökat så snabbt är inflationen nu hög. Men Riksbanken bedömer att den faller tillbaka under året. För att inflationen ska vara nära målet på lite sikt behöver penningpolitiken ge ett fortsatt stöd. Direktionen har därför beslutat att behålla reporäntan på noll procent och att Riksbanken under andra kvartalet 2022 ska köpa obligationer för 37 miljarder kronor för att kompensera för förfall i innehavet av värdepapper. Direktionens prognos är som tidigare att innehavet kommer att vara ungefär oförändrat under 2022, vartefter det gradvis minskar. Prognosen är också att reporäntan höjs under andra halvåret 2024, vilket är något tidigare än Riksbankens bedömning i november.

Reporänta

0%
Gäller från den 16 februari 2022

Reporänta, tabell

Penningpolitiken februari 2022 i korthet

Ikon

Det kraftiga fallet i omvärldens BNP under inledningen av pandemin är till stor del återhämtat. Efter den snabba uppgången dämpas tillväxttakten, men de globala tillväxtutsikterna är ändå fortsatt ljusa. Allt fler länder bedömer nu att Covid-19 inte är en samhällsfarlig sjukdom och tar bort återstående restriktioner och förutsättningarna för att inte minst hushållens konsumtion ska utvecklas starkt är goda.

Ikon Energipris

På de flesta håll i världen har inflationen stigit snabbt det senaste året. Gemensamt är att en stor del av uppgången förklaras av snabbt stigande energipriser. Men rensat för energi finns det stora skillnader mellan länder. I till exempel USA och Storbritannien har den underliggande inflationen stigit till jämförelsevis höga nivåer.

Ikon Inflation

I Sverige förklaras den höga inflationen helt av snabba prisökningar på el och drivmedel. Inflationen rensad för energi är nära 2 procent. Riksbanken bedömer att energipriserna inte kommer att fortsätta att öka i år. Därmed faller inflationen tillbaka. Det är visserligen osäkert hur varaktig den höga inflationen kommer att bli men i prognosen väntas inflationen vara nära 2 procent från mitten av nästa år. Jämfört med november är bedömningen uppreviderad.

Ikon klubba

För att inflationen ska vara nära målet på lite sikt behöver penningpolitiken ge ett fortsatt stöd. Direktionen har därför beslutat att behålla reporäntan på noll procent och att Riksbanken det andra kvartalet 2022 ska köpa obligationer för 37 miljarder kronor för att kompensera för förfall. Direktionens prognos är som tidigare att innehavet kommer att vara ungefär oförändrat under 2022 och att det därefter gradvis minskar. Prognosen för reporäntan indikerar att reporäntan kommer att höjas under andra halvåret 2024, vilket är något tidigare än i bedömningen i november.

Stefan Ingves intervjuas om det penningpolitiska beslutet, februari 2022.

Digital pressträff om penningpolitiskt beslut

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-02-15