Penningpolitisk rapport, juni 2022

Inflationen har fortsatt att stiga snabbt och prisökningarna sprider sig allt mer i ekonomin. För att se till att inflationen återgår till målet och motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen har direktionen beslutat att höja styrräntan från 0,25 till 0,75 procent. Direktionens prognos är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av nästa år. Direktionen har också beslutat att Riksbankens innehav av värdepapper ska minska snabbare under andra halvåret än vad som beslutades i april.

Styrränta

0,75%
Gäller från den 6 juli 2022

Styrränta, tabell

Penningpolitiken juni 2022 i korthet

Ikon

Många ekonomier återhämtade sig snabbt ur krisen under fjolåret. Allt högre ekonomisk aktivitet har resulterat i en stark arbetsmarknad med hög sysselsättning och låg arbetslöshet. Men de obalanser som uppstått när efterfrågan ökat snabbare än utbudet har förstärkts av Rysslands invasion av Ukraina och nya pandemirelaterade restriktioner i Kina. Detta har drivit upp priserna på energi, olika insatsvaror och livsmedel. Att inflationen är hög i både Sverige och omvärlden är kännbar för hushållen och urholkar köpkraften. Centralbanker världen över stramar nu åt penningpolitiken för att kyla av den ekonomiska aktiviteten och få ner inflationen.

Ikon Prisökning

Liksom i omvärlden har prisökningarna i Sverige nu spridit sig allt mer och såväl varu- som livsmedels- och tjänstepriser stiger sedan början av året avsevärt mer än väntat. Företagens kostnader har ökat snabbt och den starka efterfrågan har gjort att man kunnat föra över dessa till konsumentpriserna. Men det finns även tecken på ett ändrat prissättningsbeteende på så sätt att företagen har höjt priserna ovanligt mycket i förhållande till hur mycket kostnaderna har ökat.

Ikon klubba

Inflationen har stigit snabbt och väntas vara kvar över 7 procent under resten av året. Risken har därmed ökat för att den höga inflationen ska bita sig fast i pris- och lönebildningen. Riksbanken behöver därför agera med penningpolitiken för att se till så att inflationen återgår till målet. På så sätt blir det tydligt för pris- och lönesättare att inflationsmålet fortsatt kan användas som riktmärke.

Ikon ränta

Direktionen bedömer att penningpolitiken behöver stramas åt mer än vad som bedömdes i april och har därför beslutat att höja styrräntan från 0,25 till 0,75 procent. Prognosen för styrräntan har reviderats upp och innebär att denna ligger nära 2 procent i början av nästa år. Direktionen har också beslutat att Riksbankens innehav av värdepapper ska minska snabbare under andra halvåret än vad som beslutades i april. Med denna penningpolitik väntas inflationen sjunka tillbaka under nästa år och från 2024 vara nära 2 procent.

Riksbankschef Stefan Ingves intervjuas om det penningpolitiska beslutet i juni 2022.

Digital pressträff om penningpolitiskt beslut.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-06-30