Penningpolitisk rapport, juni 2023

Inflationen dämpas men är fortfarande alldeles för hög. Ny information, som att tjänstepriserna ökar oväntat snabbt och en svagare krona, tyder på att inflationen dämpas långsammare än väntat. Riksbankens räntehöjningar har effekt, men för att inflationen ska komma tillbaka till målet på 2 procent inom en rimlig tid behöver penningpolitiken stramas åt ytterligare. Direktionen har därför beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Prognosen är att styrräntan höjs minst en gång till i år. Direktionen har även beslutat att öka takten i försäljningarna av statsobligationer från 3,5 till 5 miljarder kronor per månad från och med september i år.

Vad är styrräntan?

Styrränta

3,75%
Gäller från den 5 juli 2023

Styrränta, tabell

Det penningpolitiska beslutet inklusive styrräntan


Penningpolitiken juni 2023 i korthet

Ikon klubba

Inflationen sjunker men är fortfarande alldeles för hög. Den drabbar särskilt hushåll som har små marginaler, men påverkar hela ekonomin negativt. För att säkerställa att inflationen fortsätter ner och stabiliseras kring målet inom rimlig tid behöver penningpolitiken stramas åt ytterligare. Därför har direktionen beslutat att nu höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Direktionen har också beslutat att öka takten i försäljningarna av statsobligationer från 3,5 till 5 miljarder kronor per månad.

Ikon kundkorg med prislapp och uppåt pil

I Sverige fortsatte KPIF-inflationen att sjunka i april och maj till en nivå något under Riksbankens senaste prognos. Överraskande stora fall i energi- och livsmedelspriserna är en viktig förklaring till utvecklingen. Rensat för energipriser dämpas dock inflationen långsammare och är marginellt högre än förväntat. Det beror framför allt på att tjänstepriserna ökar oväntat snabbt, vilket kan avspegla att efterfrågetrycket i delar av den svenska ekonomin fortfarande är högt. Även den svaga kronan bidrar till att hålla inflationen uppe, och det finns en risk att kronans genomslag på prisökningarna är större i nuvarande situation med hög inflation.

Ikon med en kikare

För att inflationen ska sjunka tillbaka mot målet inom rimlig tid behöver efterfrågan i den svenska ekonomin dämpas. Styrräntan är nu på en nivå som verkar åtstramande, vilket bidrar till att BNP förväntas sjunka något framöver, samtidigt som arbetsmarknaden mattas av. KPIF-inflationen väntas falla tillbaka och vara nära målet 2024.

Ikon med kurva uppåt och siffran 3,75

Prognosen är att styrräntan höjs minst en gång till i år och därefter ligger kvar på en åtstramande nivå under en relativt lång period. Men osäkerheten fortsätter att vara stor, och ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för utformningen av penningpolitiken.


Vad är prognosen för styrräntan?

I pressmeddelandet och i den penningpolitiska rapporten finns Riksbankens prognos för styrräntan.


Riksbankschefens kommentar

Erik Thedéen intervjuas om räntehöjningen i juni 2023.


Relaterade dokument


Riksbankens pressträff om det penningpolitiska beslutet

Pressträff om det penningpolitiska beslutet i juni.


Nästa penningpolitiska besked?

Direktionen har 5 schemalagda penningpolitiska möten per år. Nästa penningpolitiska möte äger rum den 20 september 2023 och beskedet om det penningpolitiska beslutet inklusive styrräntan kommuniceras dagen efter, den 21 september 2023.  

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-06-29