Penningpolitisk rapport, september 2023

Riksbankens räntehöjningar och de fallande energipriserna har bidragit till att inflationen börjat sjunka. Utvecklingen går därmed åt rätt håll, men inflationstrycket i svensk ekonomi är fortfarande för högt. För att inflationen ska sjunka tillbaka och stabiliseras kring målet på 2 procent inom rimlig tid har direktionen därför beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare.

Vad är styrräntan?

Styrränta

4,00%
Gäller från den 27 september 2023

Styrränta, tabell

Det penningpolitiska beslutet inklusive styrräntan


Penningpolitiken september 2023 i korthet

Ikon klubba

Den stramare penningpolitiken har bidragit till att inflationen sjunker. För att säkerställa att den fortsätter ner och stabiliseras kring målet inom rimlig tid behöver penningpolitiken fortsätta att stramas åt något. Direktionen har därför beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Beslutet är i linje med bedömningen vid det penningpolitiska beslutet i juni.

Ikon med kundkorg och kurva med streckad pil som pekar nedåt

Inflationen sjunker i Sverige. Ökningstakten i energi- och livsmedelspriserna har dämpats påtagligt, vilket är positivt. Men inflationstrycket är fortfarande för högt. Tjänstepriserna fortsätter att öka i en snabb takt, vilket tillsammans med den omotiverat svaga kronan bidrar till att hålla inflationen uppe och ökar risken för att inflationen inte ska fortsätta sjunka och stabiliseras kring målet tillräckligt snabbt.

Ikon med en kikare

Styrräntan är på en åtstramande nivå och dämpar efterfrågan i ekonomin. Det är nödvändigt för att inflationen ska sjunka tillbaka mot målet inom rimlig tid. Riksbankens prognos innebär att BNP förväntas sjunka något framöver, samtidigt som utvecklingen på arbetsmarknaden dämpas. Tillsammans med en förväntad måttlig förstärkning av kronan de kommande åren bidrar det till att inflationen faller tillbaka och är nära målet på 2 procent 2024.

Ikon med kurva uppåt och siffran 4,0

Prognosen för styrräntan indikerar att den kan komma att höjas ytterligare. Liksom tidigare är bedömningen att penningpolitiken behöver vara åtstramande under en längre period för att inflationen ska falla tillbaka och varaktigt stabiliseras nära målet på 2 procent. Ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna är avgörande för utformningen av penningpolitiken.


Vad är prognosen för styrräntan?

I pressmeddelandet och i den penningpolitiska rapporten finns Riksbankens prognos för styrräntan.


Riksbankschefens kommentar


Relaterade dokument


Riksbankens pressträff om det penningpolitiska beslutet


Nästa penningpolitiska besked?

Nästa penningpolitiska möte äger rum den 22 november 2023 och beskedet om det penningpolitiska beslutet inklusive styrräntan kommuniceras dagen efter, den 23 november 2023.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-09-21