Beslutet i korthet

Styrräntan lämnas oförändrad på 4 procent. Den kan troligen sänkas i maj eller juni.

Inflationen har fortsatt att sjunka och närmar sig 2 procent, men det finns risk för bakslag.

Konjunkturnedgången bedöms bli förhållandevis kortvarig.

Styrränta

4,00%

Gäller från den 3 april 2024

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare