Riksbankens åtgärder i samband med coronapandemin

För att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin har Riksbanken satt in ett antal åtgärder. Syftet är bland annat att tillföra likviditet så att företagen har fortsatt tillgång till krediter. Riksbanken är också beredd att sätta in ytterligare åtgärder om så skulle behövas.

Riksbanken

  • erbjuder bankerna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige (annonserat 2020-03-16)
  • utökar köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder svenska kronor 2020, köpen kommer vid behov att innefatta såväl stats-, som kommun-, och bostadsobligationer samt företagspapper
  • sänker utlåningsräntan för lån över natten till bankerna från 0,75 till 0,20 procentenheter över reporäntan
  • erbjuder bankerna att veckovis låna en obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre månaders löptid till en ränta på 0,20 procentenheter över reporäntan
  • ger bankerna större flexibilitet när det gäller möjligheterna att använda säkerheter, som till exempel bostadsobligationer, när de lånar pengar av Riksbanken (annonserat 2020-03-19)
  • har ingått swapavtal i US-dollar med den amerikanska centralbanken Federal Reserve som förbättrar Riksbankens förmåga att erbjuda utlåning i US-dollar i Sverige (annonserat 2020-03-19).
  • kommer att erbjuda/erbjuder lån i amerikanska dollar till svenska banker mot säkerheter (annonserat 2020-03-24).
  • att inleda köp av företagscertifikat och tillfälligt utöka den penningpolitiska motpartskretsen (annonserat 2020-03-26).

Läs mer

För mer information om de olika åtgärderna se respektive sida under Penningpolitiska instrument

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-03-23