Direktionens möte 14 december 2017

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Verksamhetsplan och budget 2018

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Pether Burvall

4. Complianceplan 2018

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anna Wilbe

5. Revisionsplan 2018

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Nilsson

6. MoU om nordiskt-baltiskt samarbete om gränsöverskridande finansiell stabilitet

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Magnus Georgsson

7. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

8. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg

 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin

 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande. Henrik Jönsson

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02