Direktionens möte 19 april 2017

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Nya föreskrifter om instituts rapportering av krediter

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Maria Eriksson

4. Uppdaterade föreskrifter om inlösen av sedlar och mynt

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Anja Marletta och Caroline Ahlsén Löfgren

5. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Anders Vredin

6. Rapporter

 • Status sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Henrik Jönsson

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2017-12-13