Direktionens möte 19 oktober 2017

Dagordning

Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Anders Vredin

Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2 
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lisa Tilly
 • Riskrapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
 • Intern styrning och kontroll, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
 • Internrevisionens rapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Nilsson
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Övriga rapporter 
  Anmärkning: Information

Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02