Direktionens möte 27 januari 2017

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Riksbankens årsredovisning och ISK 2016

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Cecilia Kahn/Britt-Marie Svensson 

4. Revisionsbevis

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Anja Marletta 

5. FI:s kapitalbedömningsmetod vid värdepapperisering inom pelare 2

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anders Rydén 

6. Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Johansson 
 • Riskrapport, tertial 3
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg 
 • Compliancerapport 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta 
 • Status i sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson 
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg 
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin 
 • Övriga rapporter

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson 

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-12-13