Direktionens möte 27 januari 2017

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Riksbankens årsredovisning och ISK 2016

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Cecilia Kahn/Britt-Marie Svensson 

4. Revisionsbevis

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Anja Marletta 

5. FI:s kapitalbedömningsmetod vid värdepapperisering inom pelare 2

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anders Rydén 

6. Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Johansson 
 • Riskrapport, tertial 3
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg 
 • Compliancerapport 2016
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta 
 • Status i sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson 
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg 
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin 
 • Övriga rapporter

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson 

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2017-12-13