Direktionens möte 28 september 2017

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande. Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande. Jens Valquist

4. Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2018

Anmärkning: Beslut

Föredragande. Pether Burvall

5. Rapporter

 • Sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02