Direktionens möte 31 augusti 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Remissyttrande över Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Dilan Ölcer

4. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Anders Vredin

5. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02