Direktionens möte 16 april 2018

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Policy för Riksbankens informationsförsörjning

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Jyry Hokkanen

4. Policy för Internrevision

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Simon Rörborn

5. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

6. Rapporter

 • Inkomna
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-04-24