Direktionens möte 29 augusti 2018

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Tillämpning av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument för centrala motparter

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Carl-Johan Rosenvinge

4. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

5. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin
  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-08-28