Direktionens möte 14 oktober

1 Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2 Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3 Uppdatering av regler för guld- och valutareserven

Anmärkning: beslut
Föredragande: Annika Odelros

4 Penningpolitisk rapport

Anmärkning: bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

5 Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2
  Anmärkning: information
  Föredragande: Peter Burvall/Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2
  Anmärkning: information
  Föredragande: Ruzica Gajic
 • Riskrapport, tertial 2
  Anmärkning: information
  Föredragande: Annika Odelros
 • Intern styrning och kontroll, tertial 2
  Anmärkning: information
  Föredragande: Annika Odelros
 • RIX-rapport, tertial 2
  Anmärkning: information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: information
  Föredragande: Henrik Jönsson
 • Övriga rapporter

6 Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7 Övrigt

8 Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-10-11