Direktionens möte 26 mars

Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Ingrid Wallin Johansson

Redogörelse för penningpolitiken

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Björn Andersson

Verkställande av vinstutdelning

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Peter Sellin

Policy för val av verksamhetsform

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Gil

Rapporter

 • Riksrevisionens revisionsberättelse för Sveriges Riksbank 2018
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henrik Jönsson
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

Övrigt

Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2019-04-05