Direktionens möte 4 juni

1. Sammanträdet öppnas

 Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Internationellt avtalsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Martin W Johansson

4. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

5. Övrigt

6. Sammanträdet avslutas 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-06-04