Direktionens möte 15 september 2020

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Cecilia Skingsley

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Cecilia Skingsley

3. Förvaltningsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Johan Molin

4. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

5. Ändring av revisionsplan 2020

Bordläggning: Beslut
Föredragande: Simon Rörborn

6. Rapporter

 • Internrevisionens rapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-09-11