Direktionens möte 15 september 2020

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Cecilia Skingsley

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Cecilia Skingsley

3. Förvaltningsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Johan Molin

4. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

5. Ändring av revisionsplan 2020

Bordläggning: Beslut
Föredragande: Simon Rörborn

6. Rapporter

 • Internrevisionens rapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-09-11