Direktionens möte 23 juni

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Cecilia Skingsley

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Cecilia Skingsley

3. Ändring av föreskrifter för inlösen av sedlar och mynt

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Therése Gaya

4. Framställning till riksdagen om kredit till Internationella valutafonden

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Kangas

5. Kalender för direktionssammanträden våren 2021

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

6. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

7. Rapporter

 • FiU:s betänkande om utvärdering av penningpolitiken 2017-2019 (2019/20:FiU24)
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Olli Segendorf
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information 

8. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-06-22