Direktionens möte 23 juni

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Cecilia Skingsley

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Cecilia Skingsley

3. Ändring av föreskrifter för inlösen av sedlar och mynt

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Therése Gaya

4. Framställning till riksdagen om kredit till Internationella valutafonden

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Kangas

5. Kalender för direktionssammanträden våren 2021

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

6. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

7. Rapporter

 • FiU:s betänkande om utvärdering av penningpolitiken 2017-2019 (2019/20:FiU24)
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Olli Segendorf
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information 

8. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-06-22