Direktionens möte 5 februari

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Årsredovisning för Sveriges riksbank 2019 och intern styrning och kontroll 2019

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Sofia Kåhre, Henrik Gardholm, Jenny Gawelin

4. Revisionsbevis

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Sofia Kåhre

5. IMF-ärenden

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ola Medelberg

6. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Jesper Hansson

7. Rapporter

Inkomna remisser

Anmärkning: Information
Föredragande: Eva Forssell

Rapport från ledningsgruppen

Anmärkning: Information
Föredragande: Anders Vredin

Övriga rapporter

Anmärkning: Information

8. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-02-21