Direktionens möte 3 februari 2021

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Verksamhets- och budgetuppföljning 2020

Anmärkning: Information
Föredragande: Pether Burvall och Magnus Eklund

4. Årsredovisning för Sveriges Riksbank 2020 och intern styrning och kontroll 2020

(09.15-09.45, 30 min)
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Sofia Kåhre, Henrik Gardholm, Claes Mårtensson

5. Revisionsbevis

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Sofia Kåhre

6. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

7. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Pernilla Meyersson
  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

8. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-02-02