Direktionens möte 3 februari 2021

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Verksamhets- och budgetuppföljning 2020

Anmärkning: Information
Föredragande: Pether Burvall och Magnus Eklund

4. Årsredovisning för Sveriges Riksbank 2020 och intern styrning och kontroll 2020

(09.15-09.45, 30 min)
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Sofia Kåhre, Henrik Gardholm, Claes Mårtensson

5. Revisionsbevis

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Sofia Kåhre

6. Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

7. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Pernilla Meyersson
  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

8. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2021-02-02